Bestuur, Nieuws

Geen bezwaren op kandidaatstelling nieuw bestuur

Na de bekendmaking van de bestuurskandidaten in ons vorige bericht, zijn geen bezwaren op de kandidaatstelling binnengekomen. Alle kandidaatstellingen zijn daarmee definitief.

Volgens de statuten dient het bestuur van HuurdersBIJ1 te bestaan uit een evenredig aantal huurders uit Deventer en uit Zutphen. Bij een oneven aantal bestuursleden kan er tussen het aantal bestuursleden uit Deventer en uit Zutphen dus maximaal een verschil van één zijn, bij een even aantal bestuursleden zijn er evenveel uit Deventer als uit Zutphen.

Eerder was door het bestuur al besloten het aantal bestuursleden te verhogen tot negen.

Omdat het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacante bestuurszetels en benoeming van alle kandidaten zal leiden tot een bestuur met een samenstelling die binnen de regels past, besluit het bestuur dat (conform het verkiezingsreglement) alle kandidaten geacht worden te zijn gekozen.

Met veel plezier informeren wij u daarom dat het bestuur van HuurdersBIJ1 vanaf 14 juni 2020 bestaat uit:

  • De heer Gerard van Laar, Zutphen – voorzitter
  • Mevrouw Ria Lenting, Deventer – secretaris
  • De heer Mark-Jaap ten Hove, Deventer – penningmeester
  • De heer Rob Freriks, Deventer – tweede penningmeester
  • De heer Ron Baum, Deventer
  • De heer Marc Hulshof, Deventer
  • De heer Jan Bennink, Zutphen
  • De heer Antoon Rotman, Zutphen
  • De heer Eeuwe Kuiper, Zutphen

De overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur vindt plaats op 14 juni.

Inmiddels heeft een kennismaking van het nieuwe bestuur met de directie van Woonbedrijf ieder1 plaatsgevonden en zal op 25 juni een informatief overleg plaatsvinden.

Onze grote dank gaat uit naar Marcel Coté en Gerard van den Belt die de afgelopen jaren met veel inzet en energie een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bestuur van HuurdersBIJ1.

Als voorzitter kijk ik uit naar de samenwerking in het nieuwe bestuur en wens ik mijn collega’s veel succes.

Gerard van Laar