Bestuur

HuurdersBIJ1 zoekt versterking voor het bestuur!

HuurdersBIJ1 is een stichting vóór en dóór huurders. HuurdersBIJ1 en Woonbedrijf ieder1 praten regelmatig over beleidszaken die van invloed (kunnen) zijn op huurders. Ook de gemeenten Deventer en Zutphen zijn gesprekspartners waarmee HuurdersBIJ1 jaarlijks om tafel gaat, onder andere om in samenspraak met Woonbedrijf ieder1 prestatieafspraken te maken over woonvisie en -beleid. In april 2020 treden de huidige bestuursleden Marcel Coté en Gerard van den Belt af. HuurdersBIJ1 is daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden: actieve, enthousiaste huurders die willen meedenken, meepraten en meewerken. 

Heb je belangstelling, mail dan naar huurdersbij1@outlook.com.

De verkiezingen zijn op 6 april 2020 en kandidaten kunnen zich t/m 19 maart 2020  aanmelden bij het bestuur door te mailen naar huurdersbij1@outlook.com.

Meer weten? Meer informatie en het verkiezingsreglement vindt u in onderstaande link.

Een woningcorporatie is bij wet verplicht om regelmatig overleg te voeren met haar huurders, zoals vastgelegd in de overlegwet. Huurders hebben daarbij informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en/of agenderingsrecht. Om overleg tussen corporatie en huurders gestructureerd en inhoudelijk vorm te geven, is een verbindende link nodig: een huurdersoverlegorgaan. Voor Woonbedrijf ieder1 is dat HuurdersBIJ1.