Bestuur

Nieuwe bestuursleden voor stichting HuurdersBIJ1

In maart jl. is een oproep gedaan voor kandidaat bestuursleden voor het bestuur van onze stichting. Deze oproep heeft geleid tot de aanmelding van meerdere kandidaten uit zowel Deventer als Zutphen.

Volgens de statuten dient het bestuur van HuurdersBIJ1 te bestaan uit een evenredig aantal huurders uit Deventer als uit Zutphen, waarbij voor één van beide steden een meerderheid van één lid deelneemt. Hiermee bestaat het bestuur altijd uit een oneven aantal en heeft het bij stemmen altijd een meerderheid van minimaal 1.

Het bestuur deelt mede dat er geen verkiezingen komen voor een nieuw bestuur aangezien er net zoveel aanmeldingen zijn als er vacatures zijn. Daarmee besluit het bestuur de volgende kandidaten voor te dragen als nieuwe bestuursleden van de Stichting HuurdersBIJ1:

  • Mevrouw Ria Lenting, Deventer
  • De heer Mark-Jaap ten Hove, Deventer
  • De heer Rob Freriks, Deventer
  • De heer Ron Baum, Deventer
  • De heer Marc Hulshof, Deventer
  • De heer Jan Bennink, Zutphen
  • De heer Antoon Rotman, Zutphen
  • De heer Eeuwe Kuiper, Zutphen

Mocht u bezwaar willen maken tegen deze kandidaatstelling, wordt u verzocht dit te doen voor 15 mei a.s. per mail bij HuurdersBIJ1 (huurdersbij1@outlook.com)

De kandidaten die niet zijn verkozen tot bestuurslid krijgen de mogelijkheid om lid te worden van de vaste commissie die de stichting ondersteunt en waar de bestuursleden zich door laten raadplegen.

Met het benoemen van het nieuwe bestuur is ook het moment gekomen om afscheid te nemen van oud voorzitter Marcel Coté en oud vice voorzitter Gerard van den Belt die beiden vanaf het eerste moment bij stichting HuurdersBIJ1 bestuurslid zijn geweest. Hun inzet was vaak intensief en altijd vanuit hetzelfde uitgangspunt: de belangen voor u als huurder goed behartigen.

Als voorzitter bedank ik Marcel en Gerard voor hun jarenlange inzet en wens ik het nieuwe bestuur veel succes!

G.J. van Laar

Voorzitter