Bestuur

Nieuwe bestuursleden voor stichting HuurdersBIJ1

In maart jl. is een oproep gedaan voor kandidaat bestuursleden voor het bestuur van onze stichting. Deze oproep heeft geleid tot de aanmelding van meerdere kandidaten uit zowel Deventer als Zutphen.

Het bestuur deelt mede dat alle aanmelders voldoen aan de eisen waaraan een kandidaat-bestuurslid volgens de statuten en het verkiezingsreglement moeten voldoen. Daarmee besluit het bestuur de volgende huurders voor te dragen als kandidaat bestuursleden van de Stichting HuurdersBIJ1:

  • Mevrouw Ria Lenting, Deventer
  • De heer Mark-Jaap ten Hove, Deventer
  • De heer Rob Freriks, Deventer
  • De heer Ron Baum, Deventer
  • De heer Marc Hulshof, Deventer
  • De heer Jan Bennink, Zutphen
  • De heer Antoon Rotman, Zutphen
  • De heer Eeuwe Kuiper, Zutphen

Mocht u bezwaar willen maken tegen deze kandidaatstelling, wordt u verzocht dit te doen voor 25 mei a.s. per mail bij HuurdersBIJ1 (huurdersbij1@outlook.com)

De kandidaten die niet zijn verkozen tot bestuurslid krijgen de mogelijkheid om lid te worden van de vaste commissie die de stichting ondersteunt en waar de bestuursleden zich door laten raadplegen.

Na het verstrijken van de bezwaartermijn zal het bestuur de definitieve kandidaatstellingen bevestigen en de verkiezingsprocedure vervolgen.

G.J. van Laar

Voorzitter