Bestuur

Update: bestuursverkiezingen

In ons vorige bericht informeerden wij u over de negen kandidaten die zich op dat moment hadden aangemeld voor een bestuursfunctie. Inmiddels hebben wij met al deze kandidaten gesproken en kunnen vaststellen dat we de kandidaatstelling van acht van de negen aanmeldingen kunnen voortzetten. Bij één kandidaat is sprake van een wijziging in de woonsituatie van huur naar koop. Dit betekent dat deze kandidaat volgens de statuten geen bestuurslid van HuurdersBIJ1 kan zijn. Wij hopen deze betrokken bewoner te mogen aanstellen als lid van onze vaste adviescommissie.

Hoe nu verder?

De kandidaten dienen hun kandidaatstelling te formaliseren door het insturen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een verhuurdersverklaring. Nadat HuurdersBIJ1 deze verklaringen van alle kandidaten heeft ontvangen, kan worden overgegaan tot het vaststellen van de kandidatuur en het benoemen van de nieuwe bestuursleden. Immers de kandidaten vertegenwoordigen samen met het niet-aftredende bestuurslid de juiste samenstelling en het juiste aantal om een nieuw bestuur te vormen.

Echter, wanneer blijkt dat één of meerdere kandidaten de gevraagde documenten niet kan of kunnen indienen, dan moet het huidige bestuur inventariseren welke kandidatuur geformaliseerd kan worden en welke niet. Als gevolg hiervan kan het zijn dat alsnog een verkiezing moet worden uitgeschreven voor Deventer, voor Zutphen of voor beide steden.

Vooralsnog heeft het bestuur het voornemen om op 6 mei 2020 het nieuwe bestuur te installeren. Op datzelfde moment treden de scheidend bestuursleden af.

Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws met betrekking tot de verkiezingen.