Nieuws

Advies uitgebracht over huurverhoging 2016

Op 1 april heeft Huurders BIJ1 het eerste advies uitgebracht, over de komende huurverhoging per 1 juli 2016.
Omdat de brief over de huurverhoging 2016 al in april door de verhuurder naar de huurders moet worden gestuurd, had het Woonbedrijf aan het bestuur verzocht hier zo snel mogelijk, uiterlijk 4 april, over te adviseren.

Op 21 maart kregen het bestuur en de aspirant Kamerleden van Huurders BIJ1 een presentatie van de Directie. Hieruit bleek dat de voorgestelde huurverhoging voor huurders in de laagste inkomensgroep (dat zijn 80% van de huurders) gelijk is aan het inflatiepercentage, 0,6%, en daarmee veel lager dan de maximaal toegestane huurverhoging. Voor de huurders met een hoger inkomen stelde de Directie voor om de maximale huurverhoging toe te passen.

De opbrengst van deze huurverhoging zal worden besteed aan woningverbeterings- en isolatieprojecten in Deventer en Zutphen en is al in de budgetten voor 2016 en 2017 opgenomen. Deze budgetten zijn in 2015 vastgesteld, toen Huurders BIJ1 nog niet bestond.

Bestuur en aanwezige Kamerleden waren van mening dat het voorstel van de Directie redelijk was, waarbij vooral rekening werd gehouden met de effecten op huurders met een laag inkomen. Omdat de besteding van het geld al was vastgelegd en ook in het belang is van de huurders, besloten de aanwezigen een positief advies uit te brengen.