Nieuws

Algemene ledenvergadering 2018

Op 24 mei 2018 heeft het bestuur in de jaarvergadering het jaarverslag 2017 gepresenteerd aan belangstellende huurders. Het jaarverslag kunt u hier inzien.

Belangrijke thema’s waren:
– de komende bestuursverkiezingen
– het betrekken van huurders en bewonerscommissies bij HuurdersBIJ1
– financiële verantwoording

Vanuit de aanwezige huurders zijn waardevolle suggesties gedaan die het bestuur helpen bij het verder vormgeven van HuurdersBIJ1.

Wij danken de aanwezigen en hopen dat de stijgende lijn van belangstellende huurders zich de volgende jaarvergadering zal doorzetten.

Marcel Coté
Voorzitter