Nieuws

Huurverhoging 2018

Vanaf week 16 (16 april 2018) ontvangen de huurders van Woonbedrijf ieder1 de brief met aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging. De huren worden dit jaar door Woonbedrijf ieder1 verhoogd met 1,4%.

Over de huurverhoging was door het Woonbedrijf advies gevraagd aan HuurdersBIJ1, zoals wettelijk is voorgeschreven. HuurdersBIJ1 heeft daarop geadviseerd de huurverhoging te beperken tot maximaal 0,8%. Dat is de stijging in 2018 van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals Bijstand en AOW. Omdat heel veel sociale huurders een inkomen op dit niveau hebben, leek dat voor HuurdersBIJ1 het maximale dat een sociale verhuurder zou mogen vragen.

Helaas blijkt het Woonbedrijf dit advies niet te hebben overgenomen. De reden hiervoor is nog niet bekend. Het woonbedrijf had over het advies van HuurdersBIJ1 eerst een reactie moeten sturen voordat de brieven naar de huurders werden verstuurd maar dat is niet gebeurd. Het bestuur van HuurdersBIJ1 heeft de directie van Woonbedrijf ieder1 om uitleg gevraagd en betreurt deze gang van zaken.

Het advies van HuurdersBIJ1 over de huurverhoging 2018 vindt u hier.