Bestuur, Nieuws

Nieuw bestuurslid voor HuurdersBIJ1 – update

UPDATE
Er zijn geen bezwaren van huurders ontvangen m.b.t. de aanstelling van mevr. Goldenbeld als nieuw bestuurslid.
Op dit moment worden de benodigde procedures opgestart.
Zodra deze afgerond zijn wordt mevrouw Goldenbeld benoemd.

Op de advertentie voor een nieuw bestuurslid welke op 3 plaatsen is bekend gemaakt: de jaarvergadering, op de website en in de Ieder1-krant, is 1 reactie gekomen van een huurder woonachtig in Zutphen.
Een afvaardiging van het bestuur heeft een gesprek gehad met deze kandidaat..

In de bestuursvergadering van 21 november jl. heeft het voltallige bestuur ingestemd met de kandidatuur van mevr. Goldenbeld en uitgesproken voornemens te zijn haar te benoemen nadat de huurders zijn geraadpleegd.
Het betreft dus een voorgenomen besluit, nog geen definitief besluit tot aanstelling.

Nu is het woord aan u als huurders.
U heeft de mogelijkheid tot 9 december as. om bezwaar te maken tegen de voorgenomen aanstelling.
U kunt dit doen door een email te sturen aan het secretariaat waarin u uw bezwaar toelicht.
Het emailadres is: secretaris@huurdersbij1.nl.

Onderstaand stelt het kandidaat-bestuurslid zichzelf aan u voor:
“Mijn naam is Karin Goldenbeld, ik ben graag maatschappelijk betrokken en in het bijzonder van sociale volkshuisvesting.
Belangen van huurders zijn voor mij belangrijk, waarbij ik mijn eigen belang kan negeren. Kan goed omgaan met vertrouwelijke gegevens en ik ben bereid mijn kennis voor de goede zaak te vergroten. Daarom zou ik graag bestuurslid willen zijn bij HuurdersBIJ1”.

Indien er geen bezwaren zijn zal mevr. Goldenbeld worden aangesteld nadat de benodigde procedures met goed gevolg zijn afgehandeld.

Terug naar lijst