Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Op 12 april 2016 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Woonbedrijf ieder1 en Huurders BIJ1 getekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in Klarenbeek. Hierbij waren vele genodigden aanwezig, waaronder leden van Bewonerscommissies en Ondernemingsraad van ieder1, leden van de Raad van Commissarissen en personeelsleden van het Woonbedrijf.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd over het overleg dat ieder1 en BIJ1 voeren in het kader van de Overlegwet. Doel van het overleg is dat wij de belangen van de huurders zo goed mogelijk behartigen en vanuit die belangen invloed uitoefenen op het beleid van het Woonbedrijf.