Nieuws

Statuten Huurders BIJ1 vastgesteld

Op 7 april 2016 zijn de statuten van Huurders BIJ1 vastgesteld. Tot die datum werkten we nog met de statuten, uit november vorig jaar, waarin het werk van de Kwartiermakers was beschreven.

Huurders BIJ1 is nu vastgelegd als een huurdersorganisatie die tot doel heeft de belangen van de huurders van Woonbedrijf ieder1 te behartigen in onderling overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.