Nieuws

Thema: harmonisatie van huren

Op 26 maart jl. ging de thema-avond over ‘Harmonisatie van huren (gelijkere huren voor vergelijkbare woningen)’.

Het door Woonbedrijf ieder1 gepresenteerde huurbeleid kunt u via onderstaande link nalezen.

Themabijeenkomst Huurbeleid dd 26 maart 2018 Huurders BIJ1