Nieuws

Wisseling bestuur Huurders BIJ1

Enige tijd na het bekend worden van de verkiezingsuitslag heeft Dick Maandag helaas besloten om afscheid te nemen van het bestuur van Huurders BIJ1. Omdat Dick namens Deventer huurders is gekozen, heeft het bestuur de eerstvolgende Deventer kandidaat op de kandidatenlijst (in volgorde van het aantal verkregen stemmen) gevraagd om zijn plaats in te nemen.

Deze kandidaat, Bram Saija, heeft de benoeming geaccepteerd zodat het bestuur weer uit vijf leden bestaat.

Dick blijft actief als voorzitter binnen zijn Bewonerscommissie, dus we zullen in de toekomst ongetwijfeld blijven samenwerken.

Het Bestuur van BIJ1 heeft als één van haar actiepunten vastgesteld de samenwerking met Bewonerscommissies te willen versterken. Op dit moment wordt binnen het Woonbedrijf hard gewerkt om de lijst met (leden van) Bewonerscommissies te actualiseren. Zodra wij die krijgen zullen wij de Bewonerscommissies benaderen om te zien hoe we elkaar wederzijds kunnen helpen en versterken in ons overleg met Woonbedrijf ieder1 en het betrekken van zoveel mogelijk huurders.