Bestuur, Nieuws, Vacature

Vacature notulist

Het bestuur van HuurdersBIJ1 is op zoek naar een notulist welke de bestuursvergaderingen van HuurdersBIJ1 kan notuleren.
Indien U belangstelling heeft of behoefte aan extra informatie, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.

We zoeken iemand die:

  • de algemene gegevens vastlegt voorafgaand aan de vergadering zoals datum, tijdstip, aan- en afwezigen;
  • het besprokene in de vergadering goed kan weergeven zodat de loop van de vergadering is terug te lezen in het verslag (volledig transscriptie is niet noodzakelijk);
  • die besluiten en afspraken vastlegt en vermeldt welk bestuurslid hiervoor verantwoordelijk is en wat de deadline is;
  • die de actie- en bewakingslijst bijwerkt;
  • na afloop van de vergadering een verslag maakt;
  • die met vertrouwelijke gegevens kan omgaan;
  • die het verslag aanlevert aan de secretaris.

De notulist hoeft geen agenda op te stellen en stukken aan te leveren.
De notulist is ook niet verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang m.b.t. de actiepunten, beiden zijn taken van de secretaris.

Voor deze werkzaamheden ontvangt U een vergoeding per vergadering.