Advies, Bestuur, Energie, Nieuws

Advies Beleidskaders Zonnepanelen

In de eerste helft van 2022 is door de Raad van Commissarissen en in het managementteam van woonbedrijf ieder1 de wens
uitgesproken om te investeren in zonnepaneleninstallaties (ZEI’s) op daken van woningen van woonbedrijf ieder1.
Omdat hiervoor geen beleid voorhanden was, is dit opgesteld en eind augustus door de bestuurder vastgesteld.
Per abuis is dit beleid niet aan HuurdersBIJ1 voorgelegd ter advisering. Deze omissie is in 2023 hersteld door alsnog advies te vragen.
Indien er uit het advies van HuurdersBIJ1 zwaarwegende punten komen die vragen om aanpassing van het beleid dan heeft het woonbedrijf toegezegd dat het beleidsplan wordt aangepast.

HuurdersBIJ1 heeft aangegeven dat het hier geen adviesaanvraag betreft maar dat er sprake is van instemmingsrecht omdat het beleidsplan aangeeft dat de vergoeding voor zonnepanelen afgerekend wordt via de servicekosten.
Voor wijzigingen in de servicekosten dient volgens de Overlegwet instemming gevraagd te worden.

Als u op de link klikt leest u  het advies/instemming van HuurdersBIJ1:  Zonnepanelenbeleid