Advies, Bestuur, Energie, Nieuws

Advies Warmtenetbeleid

Warmtenetbeleid.
Om invulling te geven aan het Klimaatakkoord, moeten alle corporatiewoningen in 2050 CO2-neutraal zijn.
Een belangrijke maatregel om dit te bereiken is het overschakelen van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Aansluiting op warmtenetten is één van de mogelijkheden om hier invulling aan te geven.
Op basis van de gemeentelijke Transitievisie Warmte bestaan binnen Deventer en Zutphen plannen om woningen aan te sluiten op nieuwe warmtenetten, ook corporatiewoningen.
Het warmtenetbeleidsplan geeft richting en kader aan de ontwikkeling van warmtenetten door woonbedrijf ieder1.

Aan HuurdersBIJ1 is advies gevraagd t.a.v. het warmtenetbeleidsplan.

Klik op de link om het advies van HuurdersBIJ1 te lezen:  Warmtenetbeleid