Bestuur, Energie, Nieuws

Uitspraak rechter over enkel glas

Misschien heeft u het wel gelezen: de rechter in Amsterdam heeft een uitspraak gedaan dat enkel glas in een woning (ook een monumentale woning) als een gebrek moet worden voorzien.
De Woonbond heeft naar aanleiding van deze uitspraak een Meldpunt Energiealarm waar huurders met enkel glas een melding kunnen doen.
HuurdersBIJ1 heeft navraag gedaan over de situatie m.b.t. enkel glas bij woonbedrijf ieder1.
Bij het woonbedrijf is het beleid sinds 2021 dat alle woningen voorzien zijn van dubbel glas. Dit wordt door het woonbedrijf gezien als een basiskwaliteit. Mocht men nog ergens enkel glas tegenkomen bij onderhoudsprojecten of beheer dan wordt het vervangen.
Probleem vindt HuurdersBIJ1 de situatie van huurders in projecten waar gesloopt gaat worden. Dergelijke projecten lopen vaak jaren en de betrokken huurders hebben een fors probleem nu de energiekosten de laatste 2 jaar zo fors gestegen zijn. HuurdersBIJ1 gaat dit aankaarten bij het woonbedrijf.
Is er in uw situatie ook sprake van enkel glas dan horen wij dit graag van u.