Bestuur, Nieuws, Vacature

HuurdersBIJ1 zoekt naar gerichter contact met huurders (artikel uit de ieder1-krant)

HuurdersBIJ1 zoekt naar gerichter en directer contact met huurders

 

Huurverhoging, de rechten van huurders bij sloop en renovatie en prettig wonen in de buurt:  allemaal belangrijke thema’s waar Stichting HuurdersBIJ1 met woonbedrijf ieder1 over praat. Namens u, huurders van woonbedrijf ieder1.

 

Thema’s

Alleen wet- en regelgeving zijn niet voldoende om betaalbaar en prettig wonen mogelijk te maken. Over veel onderwerpen is overleg nodig tussen verschillende organisaties. Als HuurdersBIJ1 praten we namens de huurders met woonbedrijf ieder1 en de gemeenten Deventer en Zutphen. We praten mee over thema’s als betaalbaarheid, leefbaarheid en het sociaal plan waarin de rechten van huurders zijn vastgelegd. De thema’s komen onder meer aan bod bij de overleggen over de Prestatieafspraken. En nu steeds meer mensen door de energiecrisis niet meer rond kunnen komen, vragen we woonbedrijf ieder1 wat ze (extra) kunnen betekenen.

Bekend raken

We willen graag weten wat u bezighoudt, zodat we uw stem zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Eind vorig jaar bezochten we samen met de consulenten Klant en Wonen heel veel leden van bewonerscommissies. We maakten kennis en luisterden naar verhalen. We merkten dat we bij veel leden niet bekend waren. ‘Er is werk aan de winkel,’ concludeerden we.

We zullen dit jaar opnieuw zoeken naar mogelijkheden om u directer te betrekken en te informeren over zaken die voor u van (huurders)belang zijn. In deze krant zal regelmatig een verhaal verschijnen over zaken die u en ons bezighoudt. En wilt u zelf kennismaken? Dat kan. U kunt een vergadering bijwonen of een onderwerp aandragen dat u persoonlijk raakt of waar de wijk bij betrokken is.

Informatie vindt u op de website www.huurdersbij1.nl. U kunt ook contact opnemen via e-mailadres: [email protected]

Vacature

Vanwege het vertrek van oud-bestuurslid Gerard van Laar zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Bij voorkeur een huurder uit Zutphen vanwege de huidige regionale samenstelling. Meer informatie over de vacature vindt op: https://www.huurdersbij1.nl/vacature/vacature-bestuurslid/