Bestuur, Nieuws

Sociaal Statuut

HuurdersBIJ1 is verheugd te kunnen melden dat met woonbedrijf ieder1 een sociaal statuut is overeengekomen.
De Woningwet schrijft het woonbedrijf voor dat ze “een reglement moet opstellen inzake slopen en het treffen van ingrijpende voorzieningen aan woningen en de betrokkenheid van huurders daarbij”.
HuurrdersBIJ1 heeft in eerste instantie zelf een Sociaal Statuut geschreven, ondersteunt door de Woonbond.
Dit is aangeboden aan woonbedrijf ieder1.
Op basis van dit concept is een werkgroep aan het werk gegaan. In de werkgroep zaten naast vertegenwoordigers van woonbedrijf ieder1, een drietal bestuursleden van HuurdersBIJ1 en de adviseur van de Woonbond.

En nu ligt er een resultaat!

In dit sociaal statuut worden de kaders geschetst van de rechten en plichten van zowel de huurders alsde verhuurder (spelregels).
Het betreft een drietal situaties, te weten: sloop, woningverbetering in bewoonde een onbewoonde toestand en de uitvoering van groot en planmatig onderhoud.
Dit sociaal statuut geeft een kader aan, het maakt duidelijk welke uitgangspunten gehanteerd moeten worden bij de uitvoering van een project.
Tijdens een project worden daarnaast ook nog een sociaal plan, een communicatieplan en een beheersplan gemaakt samen met de bewonersvertegenwoordiging.
Het sociaal statuut vindt U door op onderstaande link te klikken.

Sociaal Statuut

 

Terug naar lijst