Energie, Nieuws, Tips

Energietoeslag

De energietoeslag van 1.300 euro: heeft U er recht op?
Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor hebben mensen moeite om hun energierekening te betalen.
De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een eenmalige energietoeslag.
De energietoeslag is nu door het kabinet verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heeft U hier recht op? Of heeft U de energietoeslag al aangevraagd en wilt U weten of U de extra compensatie krijgt?

In dit bericht vertellen we U erover.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van 1.300 euro. Dat geld is bedoeld om U te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. Het bedrag wordt door uw gemeente uitgekeerd.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?
U heeft recht op de eenmalige energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of U dat geld krijgt omdat U een uitkering heeft of omdat het salaris is van uw werk.

Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven.
Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum is.
Het maakt daarbij niet uit of uw inkomen hebt vanuit een uitkering of vanuit werk.
Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Zo is
het sociaal minimum voor mensen die alleen wonen anders dan voor mensen die getrouwd zijn.

Verdient U net iets meer dan het sociaal minimum? Dan hangt het van uw gemeente af of U recht hebt op de energietoeslag.
De meeste gemeentes geven de energietoeslag aan mensen die niet meer verdienen dan 120 procent van het sociaal minimum, zoals de gemeente Deventer (www.Deventer.nl/energietoeslag).
Dit komt overeen met de richtlijnen van de overheid.
Er zijn ook gemeentes die minder streng zijn. Zij geven de energietoeslag als U tot 130 procent van het sociaal minimum verdient.
zoals de gemeente Zutphen. (www.Zutphen.nl/inkomensondersteuning).

Op de website van de gemeentes vindt U informatie over de maximale inkomens per leefvorm.

De energietoeslag moet U zelf aanvragen. Daarvoor kunt U terecht bij de gemeente waarin U woont.
Weet U niet zeker of U recht hebt op de 1.300 euro? Vraag de energietoeslag dan altijd aan!
U hoort vanzelf of U er wel of geen recht op hebt.

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering.
Krijgt U ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft U een uitkering?
Dan hoeft U niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft.
De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde.
U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Related Posts